Liberty Insurance Insuran Perjalanan Travel Star

individu

Keluarga

Diunderait oleh:

LIBERTY INSURANCE BERHAD
Ground Floor, Menara Liberty,
1008, Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur.

Maklumat ejen:

GB Risk Management Consultancy

(No Ejen: BCAN002)

Anggaran & Premium

*Harga adalah tertakluk dengan jumlah hari perjalanan

Asia

Individu

bermula dari

RM

32.00

Keluarga

bermula dari

RM

72.00

Antarabangsa (kecuali US and Canada)

Individu

bermula dari

RM

42.00

Keluarga

bermula dari

RM

100.00

Antarabangsa (termasuk US and Canada)

Individu

bermula dari

RM

52.00

Keluarga

bermula dari

RM

130.00

Kenapa Travel Star Insurance?

Elaun Kemasukan Hospital

Elaun hospital harian untuk setiap 24-jam berikutan dari kecederaan akibat kemalangan atau penyakit diluar negara. RM250/hari untuk dewasa, RM125/hari untuk kanak-kanak.

Perlindungan Perbelanjaan

Tuntutan untuk deposit atau bayaran penuh yang tidak boleh dituntut untuk tiket penerbangan atau pakej pelancongan disebabkan oleh insolvensi ejen pelancongan berdaftar di Malaysia.

Bantuan Perjalanan 24 Jam

Talian hubungan 24 jam untuk sebarang bantuan mengenai Visa, passport, suntikan vaksin, kehilangan barangan, sambungan mesej kecemasan dan pelbagai lagi.

Kematian atau Kecacatan Kekal

Manfaat untuk kematian atau kecacatan kekal sementara diluar Malaysia. Jumlah manfaat sebanyak RM250,000/dewasa dan RM75,000/kanak-kanak.

Perbelanjaan Perubatan

Sehingga RM300,000 jumlah manfaat untuk perbelanjaan perubatan, RM30,000/dewasa dan RM3,000/kanak-kanak untuk tuntutan khidmat rawatan susulan di negara asal dalam tempoh 14 hari. 

Kehilangan Bagasi, Dokumen Perjalanan

RM500 untuk setiap barangan peribadi dan bagasi, RM2,500 jumlah manfaat untuk kehilangan dokumen perjalanan.

Kesulitan Perjalanan

Tuntutan sehingga RM15,000 daru jumlah manfaat untuk sebarang kes pemendekan perjalanan, RM250 untuk sebarang kelewatan akibat tempahan penuh sekurang-kurangnya 8 jam, RM250 untuk kelewatan perjalanan.

Senarai Perlindungan

Senarai Perlindungan

Semak senarai perlindungan dan manfaat yang ditawarkan dengan produk insurans ini, atau muat turun dokumen Helaian Pendedahan Produk disini.

Jumlah manfaat yang dipaparkan boleh berubah bergantung pada pelan insurans dan destinasi perjalanan. Jumlah terendah akan digunakan untuk tujuan perbandingan anda.

Anda ingin kemana-mana?