Insuran Perjalanan AIG Travel Guard

Covid 19

Individu

Pasangan

Keluarga

Diunderait oleh:

AIG Malaysia Insurance Berhad
Menara Worldwide, No 198, Jalan Bukit Bintang,
55100 Kuala Lumpur, Malaysia.

Maklumat Ejen:

AIG - MHM Runding

(No Ejen: 540076)

Anggaran & Premium

*Kesemua harga yang disenaraikan diambil dari pakej Individu – Dewasa. Harga akhir bergantung pada kiraan hari dan juga destinasi perjalanan.

Domestik

Domestik

bermula dari

RM

19.08

Antarabangsa

Primary

bermula dari

RM

32.00

Essential

bermula dari

RM

88.15

Superior

bermula dari

RM

46.00

Premier

bermula dari

RM

79.00

Kenapa AIG Travel Guard?

Perlindungan Covid

Dapatkan perlidungan untuk Perbelanjaan Perubatan, Pemindahan Perubatan Kecemasan untuk insiden berkaitan dengan Covid 19.

Bantuan 24hr

Bantuan sepenuh masa untuk sebarang bantuan perjalanan dari rujukan bantuan kehilangan dokumen sehinggalah servis pentafsir.

Kelewatan Perjalanan

Manfaat sebanyak RM150 bagi setiap 6-jam konsekutif kelewatan perjalanan diakibatkan oleh insiden-insiden yang dilindung.

Perlindungan Covid 19

Tuntutan sehingga 14 hari perbelanjaan kuarantin sebanyak RM300 sehari. Dapatkan perlindungan untuk perbelanjaan perubatan, pemindahan, pembatalan perjalanan atau pemendekan perjalanan akibat Covid.

Perbelanjaan Perubatan

Jumlah manfaat sebanyak RM500,000 untuk perbelanjaan perubatan, RM250 elaun kemasukan hospital, perbelanjaan rawatan susulan sebanyak RM10,000.

Kehilangan Dokumen, Bagasi

RM2,000 jumlah manfaat untuk kehilangan bagasi peribadi, RM2,000 untuk kehilangan dokumen perjalanan.

Kesulitan Perjalanan

Tuntutan sebanyak RM150 untuk setiap 6-jam berturut, RM5,000 untuk pemendekan perjalanan, RM200 setiap 6-jam berturut untuk kelewatan sambungan perjalanan.

Senarai Perlindungan

Senarai Perlindungan

Semak senarai perlindungan dan manfaat yang ditawarkan dengan produk insurans ini, atau muat turun dokumen Helaian Pendedahan Produk disini.

Jumlah manfaat yang dipaparkan boleh berubah bergantung pada pelan insurans dan destinasi perjalanan. Jumlah terendah akan digunakan untuk tujuan perbandingan anda.

Cari insuran perjalanan Covid-19?